Engr. Joseph B. Esplana

Legazpi City Planning and Development Office, Legazpi City Staff - CPDO